Wachttijd

6-3-2024: Op dit moment heb ik een aanmeldstop.

De afdeling zorgbemiddeling van je zorgverzekeraar kan je mogelijk verder helpen in het zoeken naar een andere plek.

Afspraak afzeggen

Indien u verhinderd bent kunt u een afspraak kosteloos, per sms bericht of email, minimaal 24 uur van tevoren, afzeggen. Bij niet of niet-tijdige afzegging wordt een deel van de kosten, namelijk 55 euro, in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet door u bij uw zorgverzekeraar worden ingediend.

Werkwijze

Tarieven

Verzekerde zorg vanaf 18 jaar:

Per 1-1-2022 is er sprake van het Zorgprestatiemodel (ZPM). Consulten worden per keer aan u gefactureerd en dienen betaald te worden voor het volgende consult. Het volledige NZA tarief wordt gehanteerd.

De praktijk heeft vanaf 1-1-2024 een contract met DSW, wat betekent dat de behandelingen vergoed worden als u aangesloten bent bij DSW.

Verder werkt de praktijk contractvrij, d.w.z. dat er verder geen contracten zijn afgesloten met zorgverzekeraars. De kosten kunt u wel declareren, dit heet restitutievergoeding. U krijgt de zorg grotendeels vergoed, waarbij u kunt rekenen op 60-100% vergoeding, afhankelijk van het type polis dat u heeft. Als u een restitutiepolis hebt, wordt 100% van de kosten vergoed.

Informeer vooraf bij uw zorgverzekering hoeveel u vergoed krijgt.
De factuur dient u na betaling zelf in bij uw zorgverzekeraar, tenzij u bij DSW verzekerd bent. U dient voorafgaand aan de behandeling een verwijsbrief bij de huisarts te halen.
Een consult bestaat uit 60 minuten en 15 minuten administratie.

Bankrekeningnummer ING: NL51 INGB 0100 0738 08

t.n.v. Psychologiepraktijk Van Zwieten

Tarieven Restitutie Vergoeding

 • Psychologisch consult (60 min.): €153,39

 • Telefonisch consult (15-20 min.): €53,38

 • No show (te laat of niet afgezegd consult): € 55,00

Tarieven voor zelfbetalers

Zelfbetalers betalen 75% van het NZA tarief voor een consult van 60 minuten en 15 minuten administratie. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.

 • Psychologisch consult (60 minuten): € 117,00

 • Telefonisch consult (15-20 min.): €30,00

 • No show (te laat of niet afgezegd consult): € 55,00

Vergoeding door werkgever

 • In het geval er sprake is van werk gerelateerde klachten, zoals burn-out klachten,
  is de werkgever vaak bereid tot vergoeding van de kosten. Ik stuur desgewenst
  een offerte naar uw werkgever.

Veel Gestelde Vragen

Klachten waarmee je naar een psycholoog gaat zijn spanningen, trauma, somberheid, vermoeidheid of stress. Ook als u zou willen stoppen met roken of met een andere ongewenste gewoonte kunt u naar de psycholoog gaan. Bij grote levensgebeurtenissen, zoals het verliezen van een dierbare, een scheiding of (dreigend) ontslag kunt u ook denken aan een psychologische behandeling.

Het is niet erg als u van tevoren niet precies weet wat uw klachten zijn. Het is de taak van de psycholoog om het probleem helder te krijgen.

Om de kosten te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief nodig. Zonder verwijsbrief kunt u ook terecht voor behandeling, alleen ontvangt u dan geen vergoeding van de kosten.

U krijgt de behandeling gedeeltelijk vergoed. Meestal bedraagt de vergoeding zo’n 75%. U ontvangt per consult een factuur die u eerst zelf betaalt. De factuur u kunt indienen bij de zorgverzekeraar. Die krijgt u binnen 3 dagen vergoed.

Afhankelijk van de klachten krijgt u een kortere of langere behandeling. Als uw klachten grote invloed hebben op uw dagelijks functioneren, u kunt bijvoorbeeld niet meer werken of naar school, dan heeft u waarschijnlijk een langere behandeling nodig. Bij lichte klachten zijn een paar consulten al voldoende.

Een sessie duurt 60 minuten. Dit geldt ook voor de intake.

Huiswerk doen is niet verplicht, maar wel aan te raden. In samenspraak met de psycholoog doet u oefeningen of schrijfopdrachten tussen de sessies door. De therapie wordt hierdoor effectiever. Bij huiswerkopdrachten kun je denken aan het opschrijven van je levensverhaal. Of het in kleine stapjes oefenen van gedrag waar je moeite mee hebt, zoals vaker afspreken met mensen.

Er zijn meerdere oorzaken van psychische klachten. Wat je hebt meegemaakt heeft veel invloed. Heftige gebeurtenissen, ziekten, armoede en moeilijke omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat je psychische klachten krijgt. Genetische aanleg speelt ook een rol. Ook ongezond leven, zoals het gebruik van drugs en alcohol, overmatig gebruik van medicatie of het omkeren van het dag- en nachtritme kunnen voor psychische klachten zorgen.