Annelies van Zwieten op Facebook
 SluitenDe havik:

Een mens die zich gedraagt als een havik, kan aanwijzen
wat fout loopt en onjuist is. Hij of zij heeft een kritische blik.
Een positieve havik is gericht op kritisch zijn, iets onderzoeken,
iets in twijfel trekken en opkomen voor de zwakkere.
Een negatieve havik is gericht op agressief zijn,
altijd kritiek geven, uitdagen en roddelen.


SluitenDe kameel:

De kameel is een volgzaam woestijndier.
Hij loopt mee in de karavaan en draagt alle lasten.
Een positieve kameel wordt gekenmerkt door volgen,
om raad vragen, gehoorzamen en gezond nieuwsgierig zijn.
Een negatieve kameel wordt gekenmerkt door meelopen,
nooit initiatief nemen, te afhankelijk zijn, te onderdanig zijn.


SluitenDe pauw:

De pauw neemt het initiatief in het contact, stapt op
anderen af en laat zichzelf zien. Een positieve pauw is
gericht op beperkingen en talenten (h)erkennen, trots zijn,
zich goed voelen en contact leggen. Een negatieve pauw is
gericht op opscheppen, zich steeds vooraan willen plaatsen,
willen opvallen en pronken.


De Axenroos


Klik op de foto's voor meer informatie.De Axenroos is een model om de interactie tussen mensen te typeren.
Het biedt een handvat om te praten over de manier waarop mensen
met elkaar omgaan. Daarnaast kan vanuit deze theorie het eigen
gedrag kritisch worden bekeken en kunnen de effecten van dit
gedrag op anderen ingeschat worden. De axenroos is
handelingsgericht te gebruiken om de interactie met anderen
te verbeteren. De axenroos werd uitgewerkt door Ferdinand
Cuvelier vanuit zijn therapeutisch werk met adolescenten.
Iemand die goed kan communiceren, kan gemakkelijk gebruikmaken
van de verschillende posities van de axenroos. Om het praten
hierover te vergemakkelijken wordt elke positie benoemd aan de
hand van een totemdier.

SluitenDe schildpad:

Een mens die zich gedraagt als een schildpad,
is onzeker, twijfelt en weet niet wat te doen.
Een positieve schildpad wordt gekenmerkt door tot
rust komen, emoties toelaten, fouten toegeven en reflecteren.
Een negatieve schildpad wordt gekenmerkt door negatief denken,
zich altijd het slachtoffer voelen, niet zichzelf kunnen
zijn en zich laten overdonderen. Mensen die hooggevoelig zijn,
gedragen zich nogal eens als de schildpad van de axenroos.


SluitenDe uil:

Een uil ziet vanaf zijn hoge plaats wat er onder hem gebeurt,
maar hij is er niet bij betrokken. Hij houdt zijn snavel toe;
zijn geheim blijft bewaard. Een mens die zich gedraagt als een
uil, wil soms alleen zijn. Hij of zij blijft op afstand.
Hij of zij wil niet overal aanwezig zijn en vertelt weinig
over zichzelf. Een positieve uil is gericht op observeren,
een geheim bewaren, er niet op ingaan en filosoferen.
Een negatieve uil is gericht op uit de hoogte doen,
zich afsluiten voor anderen, zich nooit laten kennen
en zich steeds afzijdig houden.
Aantal bezoeken: 285115
Home
Wie ben ik
Kwalificaties
Samenwerking
Klachten
Behandeling
Depressie therapie
Angst_therapie
Zelfbeeld therapie
Relatietherapie
Trauma therapie
Kindertherapie
Symbooldrama
Encaustic Art
Schilderen
Tarief en vergoeding
Contractvrij
Contact
Copyright © A van Zwieten created by HiaOnline