Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)

ACCEPTATIE EN COMMITMENT THERAPIE (ACT) is een vorm van therapie waarbij je leert lastige kanten van het leven te accepteren en jezelf toe te wijden aan datgene wat er echt toe doet.

Bij welke klachten?  

ACT is geschikte vorm van therapie voor depressie, angst- en dwangstoornissen, psychosen en chronische pijn.

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)

ACCEPTATIE EN COMMITMENT THERAPIE (ACT) is een vorm van therapie waarbij je leert lastige kanten van het leven te accepteren en jezelf toe te wijden aan datgene wat er echt toe doet.

Bij welke klachten?  

ACT is geschikte vorm van therapie voor depressie, angst- en dwangstoornissen, psychosen en chronische pijn.

Visie van ACT

ACT gaat uit van de visie dat je vaak klachten krijgt doordat je blijft vechten tegen gebeurtenissen en situaties die je niet kunt veranderen. Dat kost veel energie en is frustrerend. Via ACT leer je vaardigheden om te kunnen omgaan met de moeilijke kanten van het leven. Dat geeft rust. Je leert ze te accepteren en piekergedachten over het verleden en de toekomst los te laten. Zo houd je energie over om te gaan voor de dingen die echt belangrijk voor je zijn.

“Bringing love to yourself, even when it’s hard, will help you bring love into the world, in the way that you want to bring it into the world”

“Het geven van liefde aan jezelf, zelfs wanneer het moeilijk is, zal je helpen liefde naar de wereld te brengen, op de manier waarop jij het in de wereld wilt brengen.”

-Steven Hayes, founder of ACT

ACT busmetafoor, Nederlands gesproken

6 kernprocessen bij ACT: